Hoe waren sommige mislukte opstanden nog steeds belangrijk voor de inheemse bevolking? (2023)

Table of Contents

Waarom faalde het inheemse verzet tegen het imperialisme?

Het Afrikaanse verzet tegen het Europese imperialisme is mislukt omdatde Europese kolonisten brachten geavanceerde militaire technologie met zich mee die de Afrikaanse strijdkrachten niet konden tegengaan.

(Video) Rome Strikes Back: Belisarius and the Wars of Justinian (ALL PARTS)
(Epic History TV)
Wat was een probleem waarmee inheemse volkeren werden geconfronteerd toen ze zich verzetten tegen het imperialisme?

Land verlies: Veel inheemse volkeren werden verdreven van hun traditionele land omdat keizerlijke machten ze opeisten voor eigen gebruik of om plaats te maken voor kolonisten.

(Video) How was England conquered? ⚔️ Battles of William the Conqueror (ALL PARTS)
(HistoryMarche)
Met welke drie problemen worden inheemse groepen tegenwoordig geconfronteerd?

Toch blijven inheemse volken achter en lijden er onevenredig veel onderklimaatverandering, aantasting van het milieu, hoge niveaus van armoede, slechte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en bredere mensenrechtenschendingen.

(Video) Eighty Years' War (1579 - 1584) Ep. 6 - Je Maintiendrai
(Defragged History)
Hoe verzetten inheemse volkeren zich tegen het kolonialisme?

Tijdens de koloniale periode hadden indianen een gecompliceerde relatie met Europese kolonisten. Zijverzette zich tegen de pogingen van de Europeanen om meer van hun land en controle te krijgen door zowel oorlogvoering als diplomatie.

(Video) Eighty Years' War (1584 - 1586) Ep. 7 - Desperately Seeking Sovereigns
(Defragged History)
Hoe beïnvloedde het imperialisme de inheemse volkeren?

1. Het kolonialisme behoort misschien tot het verleden, maar de gevolgen zijn niet:inheemse volkeren over de hele wereld verloren hun land, hulpbronnen, verbinding met voorouders in begraafplaatsen en controle over hun leven. Dit zorgde er op zijn beurt voor dat traditionele structuren, instellingen en families werden afgebroken.

(Video) Eighty Years' War (1586 - 1590) Ep. 8 - Surprise, Surprise, Surprise!
(Defragged History)
Hoe beïnvloedde het imperialisme de inheemse bevolking?

kolonialismebijna een inheemse bevolking vernietigen door hen hun land, cultuur en familie te ontnemen zonder rekening te houden met de gevolgen. De nasleep omvat onpeilbare aantallen diabetes, zwaarlijvigheid en psychische aandoeningen in inheemse gemeenschappen, onvergelijkbaar met de rest van de bevolking.

(Video) The Batavia: Episode 4 - Come Hell or High Water
(Defragged History)
Wat zijn enkele voorbeelden van verzet van inheemse volkeren tegen het imperialisme?

Inheemse volkeren reageerden op het imperialisme door middel van hervormingen, accommodatie en verschillende soorten verzet. Voorbeelden van directe weerstand inbegrepende opstand van 1857 in India, het Italiaans-Ethiopische conflict in de jaren 1890 en The War of the Golden Stool in W. Afrika.

(Video) Eighty Years' War (1566 - 1568) Ep. 2 - The Iron Duke
(Defragged History)
Wat is een voorbeeld van inheems verzet?

De bekendste voorbeelden zijnhet reservesysteem en residentiële scholen die probeerden inheemse volkeren van hun land te verwijderen en "de indiaan in het kind te doden".Deze benaderingen en tal van andere werden geïmplementeerd in de Canadese wet via de Indian Act (1876) die nog steeds van kracht is, met de laatste residentiële ...

(Video) Op de sporen van een oude beschaving? 🗿 Wat als we ons hebben vergist in ons verleden?
(Boxoffice | Full Movies in English)
Welke negatieve gevolgen had het Indiase volk van het imperialisme?

De Brittenbeperkte Indiase industrieën, zoals textiel. Een nadruk op marktgewassen resulteerde in het verlies van zelfvoorziening voor veel dorpelingen. De omschakeling op marktgewassen verminderde de voedselproductie, wat hongersnoden veroorzaakte. Britse missionarissen en racisme bedreigden de traditionele Indiase cultuur.

(Video) Eighty Years' War (1500 - 1566) Ep. 1 - Before the Storm
(Defragged History)
Wat is tegenwoordig het grootste probleem voor inheemse volkeren?

Discriminatie is de reden waarom inheemse volkeren 15% van de extreem armen in de wereld uitmaken. Wereldwijd lijden ze ook meer aan landloosheid, ondervoeding en binnenlandse ontheemding dan andere groepen.

(Video) Karen Hamaker-Zondag over cyclisch denken, chaostheorie en technocratie vs de vrije mens
(Holland Gold)

Wat is de grootste uitdaging waarmee de inheemse bevolking in de Verenigde Staten vandaag wordt geconfronteerd?

Gebrek aan middelenleiden tot armoede en werkloosheid.

De werkloosheid schiet ook omhoog onder de inheemse bevolking; in 2019 ontdekte het Bureau of Labor Statistics dat indianen en inheemse volkeren uit Alaska te maken hadden met een gemiddeld werkloosheidspercentage van 6,6%, vergeleken met het nationale gemiddelde van 3,9%.

(Video) What If Earth Was In Star Wars FULL MOVIE
(Pente Patrol Star Wars)
Wat zijn de oorzaken van conflicten waarmee de inheemse volkeren worden geconfronteerd?

Inheemse volkeren en gemeenschappen op mondiaal niveau worden momenteel beïnvloed door een aantal externe druk, waaronderlandroof en de vernietiging van heilige plaatsen en traditionele gronden, met daaruit voortvloeiende bedreigingen voor taal, cultuur en bestaansmiddelen.

Hoe waren sommige mislukte opstanden nog steeds belangrijk voor de inheemse bevolking? (2023)
Welke impact had kolonisatie op inheemse Amerikanen?

De Europese kolonisatie van Noord-Amerika had een reeks effecten op de indianen, zoalshonger, verlies van land en cultuur, ziekte en slavernij. Toen de eerste kolonisten Amerika begonnen te koloniseren, brachten ze veel ziekten met zich mee.

Waarom kwamen veel inheemse bevolkingsgroepen in opstand tegen de Europese koloniale overheersing?

De omstandigheden die Afrikaanse volkeren ertoe brachten zich tegen de koloniale overheersing te verzetten, kwamen vaak voort uitlangdurige grieven tegen koloniale arbeidsuitbuiting, belastingen, racistische en paternalistische praktijken, willekeurig geweld en politieke onwettigheid.

Welke invloed had de kolonisatie op de inboorlingen?

De Europese kolonisatie van Noord-Amerika had een verwoestend effect op de inheemse bevolking. In korte tijd veranderde hun manier van leven voor altijd. De veranderingen werden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronderverlies van land, ziekte, opgelegde wetten die hun cultuur schonden en nog veel meer.

Wat zijn de negatieve effecten van het kolonialisme vandaag?

Sommige uitkomsten waar voormalige koloniën vandaag mee te maken hebben, zijn dat welslechte behandeling van de inheemse bevolking, inkomens- en vermogensongelijkheid, zwakke overheidsinfrastructuur en religieuze conflicten.

Hoeveel inboorlingen werden gedood door kolonisten?

Europese kolonisten gedood56 miljoeninheemse bevolking gedurende ongeveer 100 jaar in Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, waardoor grote stukken landbouwgrond werden verlaten en herbebost, schatten onderzoekers van University College London, of UCL.

Wat zijn de negatieve effecten van kolonialisme?

Enkele van de negatieve effecten die verband houden met kolonisatie zijn onder meer;degradatie van natuurlijke hulpbronnen, kapitalisme, verstedelijking, introductie van vreemde ziekten bij vee en mensen. Verandering van de sociale systemen van leven. Niettemin had het kolonialisme ook een positieve invloed op de economieën en sociale systemen.

Welke impact had het imperialisme op inheemse Afrikanen?

Het imperialisme verstoorde de traditionele Afrikaanse levenswijze, politieke organisatie en sociale normen. Het Europese imperialisme veranderde zelfvoorzienende landbouw in grootschalige export van grondstoffen en patriarchale sociale structuren in door Europa gedomineerde hiërarchieën en legden het christendom en westerse idealen op.

Welke invloed had het imperialisme op de naties die werden gekoloniseerd?

Het imperialisme had een negatieve invloed op de koloniën. Onder buitenlandse heerschappij,inheemse cultuur en industrie werden vernietigd. Geïmporteerde goederen vernietigden lokale ambachtelijke industrieën. Door koloniën te gebruiken als bronnen van grondstoffen en markten voor gefabriceerde goederen, weerhielden koloniale machten de koloniën van zich ontwikkelende industrieën.

Hoe verzetten inheemse Hawaiianen zich tegen koloniale en imperiale inspanningen?

In 1897 maakte een blanke oligarchie plannen om de Verenigde Staten toe te staan ​​Hawai'i te annexeren, inheemse Hawaiianenorganiseerde een massale petitie om te protesteren. Vijfennegentig procent van de inheemse bevolking ondertekende de petitie, waardoor het annexatieverdrag in de Amerikaanse Senaat mislukte.

Wat zijn 2 negatieve effecten die het imperialisme had op inheemse volkeren en bevolkingsgroepen?

Het leidde tot slavenhandel die vervolgens leidde tot sociale discriminatie over de hele wereld. Het ookbeschadigde de culturen en veroorzaakte verdeeldheid onder de inboorlingen. Last but not least heeft het imperialisme landen hun natuurlijke hulpbronnen ontnomen en niets overgelaten aan de inboorlingen.

Wat is een voorbeeld van indianen die zich verzetten tegen verandering?

Inheemse Amerikanen verzetten zich tegen verandering door contact met Europeanen in dezelfde periode door oorlog te voeren met de Europeanen om hun cultuur te behouden. Sommige indianen verzetten zich ook tegen verandering doorweigerden zich tot het christendom te bekeren en behielden in plaats daarvan hun traditionele religie.

Waartegen hadden de indianen geen weerstand?

Inheemse volkeren van Amerika hadden geen immuniteit voorde ziekten die Europese ontdekkingsreizigers en kolonisten met zich meebrachten. Ziekten als pokken, griep, mazelen en zelfs waterpokken bleken dodelijk voor Amerikaanse Indianen. Europeanen waren gewend aan deze ziekten, maar Indiase mensen hadden er geen weerstand tegen.

Wie zijn de twee belangrijkste voorbeelden van Indiaans verzet?

Tecumseh en Tenskwatawa, de gebroeders Shawnee, waren vooraanstaande Indiase traditionalisten en samen zorgden ze voor een nieuwe heropleving onder inheemse volkeren in het westen. Tecumseh, een politieke en militaire leider, is de bekendste van de twee, maar het waren hun gecombineerde vaardigheden die hen bijzonder machtig maakten.

Wat zijn enkele voorbeelden van inheemse problemen?

Kwesties van geweld en brutaliteit, aanhoudend assimilatiebeleid, marginalisering, onteigening van land, gedwongen verwijdering of verplaatsing, ontkenning van landrechten, gevolgen van grootschalige ontwikkeling, misbruik door strijdkrachten en gewapende conflicten, en tal van andere vormen van misbruik zijn een realiteit voor inheemse gemeenschappen rond ...

Wat zijn 3 voorbeelden van inheemse volkeren?

Onder de inheemse volkeren bevinden zich die van Amerika (bijvoorbeeldde Lakota in de VS, de Maya's in Guatemala of de Aymara's in Bolivia), de Inuit en Aleoeten van het circumpolaire gebied, de Saami van Noord-Europa, de Aborigines en Torres Strait Islanders van Australië en de Maori van Nieuw-Zeeland.

Wat zijn 5 negatieve effecten van imperialisme?

Hier zijn enkele negatieve effecten van het imperialisme:
 • Geen vrijheid. De feitelijke eigenaren van het land wanneer het imperialisme binnenkomt. ...
 • Meer werk, minder beloning. Mensen moesten meer werken en minder verdienen. ...
 • Exploitatie. ...
 • Conflict. ...
 • Gedwongen manieren van leven. ...
 • Moorden op onschuldige mensen. ...
 • Veroorzaakte scheiding tussen burgers. ...
 • Racisme.
11 januari 2023

Wat waren de negatieve voordelen van het imperialisme?

De meeste traditionele culturen en talen werden simpelweg weggevaagd. Natuurlijke hulpbronnen werden geëxploiteerd, zonder daadwerkelijke vergoeding te geven. Arbeid werd gediscrimineerd en tot slavernij gedwongen, en hun basisrechten werden ontnomen. Veel Aziaten en Afrikanen werden tegen hun wil verscheept naar Amerika en Engeland als slavenarbeiders op de plantages.

Wat waren de negatieve effecten van het imperialisme op de cultuur?

Cultureel imperialisme heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. De negatieve effecten van cultureel imperialisme zijncultuurverlies, taalverlies, voorkeur voor westerse merken, culturele toe-eigening en cultureel protectionisme.

Wat zijn de bedreigingen voor de inheemse bevolking?

Meerdere bedreigingen en obstakels belemmeren hun sociale, economische, politieke en juridische ontwikkeling, waaronder discriminatie en marginalisering; gebrek aan rechten op land en natuurlijke en productieve hulpbronnen; ontkenning en gebrek aan toegang tot de rechter; schendingen van culturele rechten; ontkenning van het recht op wettelijke erkenning, ...

Wat zijn enkele van de uitdagingen waar indianen nog steeds voor staan?

Veel indianen lopen risico's in verband met milieuproblemen. Problemen zoalswaterverontreiniging, dumping, luchtverontreiniging, mijnbouwafval en klimaatverandering. Als soevereinen hebben stammen het recht en de verantwoordelijkheid om de omgeving van hun territorium te besturen. Stammen helpen het milieu te beschermen is een topprioriteit.

Wat zijn twee uitdagingen waar indianen nog steeds voor staan?

Al deze huidige uitdagingen—gebrek aan onderwijskansen, verschillen in lichamelijke en geestelijke gezondheid, de intense impact van historisch trauma, gebrek aan economische onafhankelijkheid - maken deel uit van de grote tragedie waarmee indianen worden geconfronteerd: het verlies van de cultuur en identiteit van de indianen.

Wat zijn de onrechtvaardigheden voor indianen?

1 Eeuwen vanmassaal trauma, genocide, gedwongen migratie, segregatie en discriminatiezijn belangrijke oorzaken geweest van gezondheidsverschillen tussen indianen en blanken, evenals slechte gezondheidsresultaten voor generaties indianen.

Wat zijn twee belangrijke oorzaken van conflicten tussen naties of culturen?

Er zijn veel oorzaken van culturele conflicten. Een paar van de meest voorkomende zijnverschillende religies, etnische verschillenen taalverschillen.

Wat waren de oorzaken van conflicten tussen Amerikanen en indianen?

De indianen hadden een hekel aan en verzetten zich tegen de pogingen van de kolonisten om hen te veranderen. Hun weigering om zich aan de Europese cultuur aan te passen, maakte de kolonisten boos en al snel braken er vijandelijkheden uit tussen de twee groepen.

Wat zijn de conflictoplossingen tussen inheemse volkeren?

Wat betreft het oplossen van conflicten hebben inheemse volken volgens artikel 40 recht op toegang tot en snelle besluitvorming door middel van rechtvaardige en eerlijke procedures voor het oplossen van conflicten en geschillen met staten of andere partijen, evenals op effectieve rechtsmiddelen voor alle inbreuken op hun individuele rechten. en collectief...

Hoe behandelden de Europeanen de inheemse bevolking?

Sommige Europeanen stelden zich de inheemse gemeenschappen voor als een ideale primitieve samenleving, vrij levend in een eenvoudigere en vreedzamere staat dan in Europa. Andere Europeanen beschreven ze ook als barbaars, een term die de Grieken en Romeinen gebruikten om mensen te beschrijven die hun taal niet spraken of hun cultuur niet deelden.

Waarom verloren indianen hun manier van leven?

De dood van de Indiase manier van leven gebeurde evenzeer door toedoen van goedbedoelende hervormers als door degenen die wilden dat de Indianen werden uitgeroeid. Individueel grondbezit, kostscholen en pleidooien om af te zien van Indiase goden en cultuur waren allemaal elementen van de inspanningen van de hervormers.

Hoeveel indianen zijn er nog over?

Volgens het US Census Bureau is de huidige totale bevolking van indianen in de Verenigde Staten6,79 miljoen, dat is ongeveer 2,09% van de gehele bevolking. Er zijn ongeveer 574 federaal erkende indianenstammen in de VS.

Waarom was de Revolutionaire Oorlog een probleem voor inheemse Amerikaanse stammen?

Een aantal stammen echtervreesde dat de revolutie de Britten - die hard hadden gewerkt om hun land te beschermen tegen koloniale aantasting - zou vervangen door de landhongerige kolonialen. Als gevolg hiervan vochten deze stammen met de Britten of profiteerden van de situatie en traden ze alleen op tegen de kolonisten.

Waarom was het voor de inboorlingen moeilijk om de kolonisatie te weerstaan?

Hoewel er vóór het koloniale tijdperk in de 16e eeuw veel epidemieën plaatsvonden, vonden er in de 17e en 18e eeuw verschillende grote epidemieën plaats onder verschillende Indiaanse bevolkingsgroepen.Met de bevolking ziek en afnemend, werd het steeds moeilijker om weerstand te bieden tegen de Europese expansie.

Welke invloed hadden de Europeanen op de inboorlingen en hun territorium?

De Europeanenbracht technologieën, ideeën, planten en dieren die nieuw waren in Amerika en die het leven van mensen zouden veranderen: geweren, ijzeren gereedschappen en wapens; Christendom en Romeins recht; suikerriet en tarwe; paarden en runderen. Ze droegen ook ziekten met zich mee waartegen de Indiase volkeren geen verdediging hadden.

Wat zijn 3 manieren waarop kolonisatie de inheemse bevolking beïnvloedde?

Het kolonialisme mag dan wel verleden tijd zijn, de gevolgen niet: inheemse volken wereldwijdverloren hun land, middelen, verbinding met voorouders in begraafplaatsen en controle over hun leven.

Hoe reageerden inheemse volkeren op de Europese kolonisatie?

Inheemse Amerikanen begroetten de nieuwkomers over het algemeen metvoorzichtige gastvrijheid en goodwill. Ze lijken onder de indruk te zijn van de technologie van de Europeanen, met name hun schepen, geweren en metalen gereedschappen, maar geschokt door hun uiterlijk, taal en gedrag.

Wat waren de negatieve effecten van Europese verkenning?

Er waren veel milieueffecten van de Europese expansie, waaronderontbossing, landdegradatie, de introductie van vreemde dier- en plantensoorten en de verspreiding van Europese ziekten.

Hoe verzetten de inboorlingen van Afrika zich tegen het imperialisme?

Afrikanen ontsnapten door koloniaal militair en administratief misbruikontwijkingstactieken. Toen ze hoorden van naderende koloniale legers, belastinginners of arbeidsrekruteerders, ontvluchtten Afrikanen hun huizen of verborgen ze zich om gewelddadige confrontaties en onteigening te vermijden.

Wat waren drie gevolgen van het imperialisme voor de inheemse Afrikaanse bevolking?

Er waren verschillende minpunten van het kolonialisme voor de Afrikanen zoalsuitputting van hulpbronnen, arbeidsuitbuiting, oneerlijke belastingheffing, gebrek aan industrialisatie, afhankelijkheid van marktgewassen, handelsverbod, het uiteenvallen van de traditionele Afrikaanse samenleving en waarden, gebrek aan politieke ontwikkeling en etnische rivalen binnen ...

Wat waren de oorzaken van de problemen in verband met het imperialisme?

Imperialisme is het resultaat van een complex van oorzaken waarin in verschillende mateeconomische druk, menselijke agressiviteit en hebzucht, het zoeken naar veiligheid, het streven naar macht en prestige, nationalistische emoties, humanitarisme, en vele andere factoren zijn effectief.

Rebelleerde Afrika tegen het imperialisme?

Het Afrikaanse verzet tegen de koloniale overheersing varieerde enorm in de tijd en varieerde van totale oorlog tot vechten met woorden en logica. Enkele van de meest interessante weerstanden kwamen echter voort uit het succes en het falen van het Afrikaanse militaire verzet.

Wie verzette zich tegen het imperialisme in Afrika en wat waren de resultaten?

Ethiopië verzette zich tegen het imperialisme door de Italianen te verslaan in de Slag bij Adowa/Adwa in. Het resultaat was dat het zijn onafhankelijkheid behield tot de jaren 1930, toen Italië opnieuw binnenviel.

Wat waren de opstanden tegen het kolonialisme in Afrika?

Voorbeelden van weerstand:
 • Revolutionair Verzet (Zimbabwe)
 • Slag bij Isandhlawana.
 • Maji-Maji-opstand (Tanganyika)
 • Slag bij Adowa (Ethiopië)
 • Asante-verzet (Ghana)
 • Samori Tuur.
 • Libisch verzet.

Wat waren de negatieve effecten van kolonisatie op indianen?

Inheemse volkeren van Amerika haddengeen immuniteit tegen de ziekten die Europese ontdekkingsreizigers en kolonisten met zich meebrachten. Ziekten als pokken, griep, mazelen en zelfs waterpokken bleken dodelijk voor Amerikaanse Indianen. Europeanen waren gewend aan deze ziekten, maar Indiase mensen hadden er geen weerstand tegen.

Wat waren 3 negatieve effecten van kolonisatie?

De effecten van het kolonialisme omvattenaantasting van het milieu, de verspreiding van ziekten, economische instabiliteit, etnische rivaliteit en mensenrechtenschendingen-kwesties die lang langer kunnen duren dan de koloniale heerschappij van één groep.

Wie werd negatief beïnvloed door het Amerikaanse imperialisme?

Het Amerikaanse imperialisme doodt de traditie van deinheemse volkeren, die hun identiteit en traditie verliezen. In veel gevallen discrimineren de eigen mensen van de gebieden wat lokaal is en oorspronkelijk van hun eigen inheemse cultuur.

Wat waren drie negatieve imperialistische uitkomsten?

Hier zijn enkele negatieve effecten van het imperialisme:
 • Geen vrijheid. De feitelijke eigenaren van het land wanneer het imperialisme binnenkomt. ...
 • Meer werk, minder beloning. Mensen moesten meer werken en minder verdienen. ...
 • Exploitatie. ...
 • Conflict. ...
 • Gedwongen manieren van leven. ...
 • Moorden op onschuldige mensen. ...
 • Veroorzaakte scheiding tussen burgers. ...
 • Racisme.
11 januari 2023

Wat waren de drie belangrijkste gevolgen van het imperialisme?

Gevolgen van het imperialisme

Het bevorderde orde, discipline en eenheid in landen. De koloniën hadden geen vrijheid. Het imperialisme leidde tot de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de koloniën. De koloniën werden gebruikt als leveranciers van grondstoffen en markten voor afgewerkte producten.

Hoe beïnvloedde het imperialisme de groei en ontwikkeling van Afrikaanse naties?

Imperialismeverstoorde traditionele Afrikaanse manieren van leven, politieke organisatie en sociale normen. Het Europese imperialisme veranderde zelfvoorzienende landbouw in grootschalige export van grondstoffen en patriarchale sociale structuren in door Europa gedomineerde hiërarchieën en legden het christendom en westerse idealen op.

Wat waren de grootste effecten van het imperialisme?

Het imperialisme had een negatieve invloed op de koloniën. Onder buitenlandse heerschappij werden de inheemse cultuur en industrie vernietigd. Geïmporteerde goederen vernietigden lokale ambachtelijke industrieën. Door koloniën te gebruiken als bronnen van grondstoffen en markten voor gefabriceerde goederen, weerhielden koloniale machten de koloniën van zich ontwikkelende industrieën.

Wat zijn de negatieve effecten van cultureel imperialisme?

Cultureel imperialisme heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. De negatieve effecten van cultureel imperialisme zijncultuurverlies, taalverlies, voorkeur voor westerse merken, culturele toe-eigening en cultureel protectionisme.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 22/01/2024

Views: 5473

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.