7 tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen - Van Tilburg Groep (2024)

Deze maand is het nieuwe rapport van het VN-klimaat panel IPCC uitgebracht en de feiten liegen er niet om. De oplossing is niet simpel, toch zijn wij er van overtuigd dat kleine stapjes ook kunnen helpen. Ben je benieuwd hoe je je steentje bij kan dragen om de CO2 uitstoot te verminderen? Kijk dan naar onderstaande tips:

1. Reis te voet of met de fiets

Sinds 2017 is het vervoer de grootste bron van CO2-uitstoot. Dit komt vooral doordat elektriciteit op duurzamere manieren gewonnen wordt en aandeel in deze (negatieve) bijdrage verliest. Denk bijvoorbeeld aan energie-opwekking door zonnepanelen. Hieronder zie je dat het vliegtuig voor de korte vluchten en de benzineauto per reizigerskilometer de meeste CO2 uitstoten. Wil je zorgen voor vermindering in CO2 uitstoot? Probeer zoveel mogelijk met de fiets of te voet te gaan voor kortere stukken en neem voor langere afstanden de trein. Wil je je vliegvakanties niet graag opgeven? Kijk naar de alternatieven om met de trein op vakantie te gaan!

Lukt het niet om afscheid te nemen van je auto? Bekijk dan elektrische alternatieven als je een nieuwe auto koopt. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar zakelijk brengt het ook veel voordelen met zich mee.

7 tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen - Van Tilburg Groep (1)

2. Eet minder of geen vlees

Een makkelijke manier om CO2 uitstoot te verminderen is door vegetarisch of veganistisch te eten. Is dat voor jou een stap te ver? Begin dan met 2 dagen in de week waarop je geen vlees of vis eet. In onderstaande tabel kun je zien welke CO2 besparing het wijzigen van jouw eetpatroon kan opleveren. De vleesconsumptie is namelijk verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-uitstoot per land. Een bijkomend effect is dat er aanwijzingen zijn dat plantaardig eten gezonder is. Ben je nog niet overtuigd, maar wil je er wel meer van weten? Bekijk dan de documentaire Game Changers. Dit was voor mij een echte eye-opener!

7 tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen - Van Tilburg Groep (2)

3. Verspil geen voedsel

Het lijkt misschien een open deur, maar verspil zo min mogelijk voedsel. Het is zonde om eten te bereiden en het vervolgens weg te moeten gooien. Bovendien is het ontzettend zonde van de grondstoffen die nodig waren om het te produceren en de CO2 uitstoot ontstaan is om het te transporteren. Gooi jij regelmatig wat weg? Let dan op deze tips:

 • Check je koelkast vlak voordat je om boodschappen gaat zodat je niets dubbel koopt
 • Controleer regelmatig of alle producten nog voldoende lang houdbaar zijn. Bijna aan de datum? Eet dit eerst op
 • Bewaar restjes. Heb je teveel gekookt, en kun je het de volgende dag niet eten? Bewaar het in de vriezer
 • Bewaar brood in de vriezer en haal per dag een paar sneetjes eruit. Zo blijft het vers.

4. Bespaar energie

Heb je zonnepanelen en let je daardoor niet op je energieverbruik? Dat is zonde! Want als je zonnepanelen niet voldoende energie opwekken, verbruik je alsnog stroom van het elektriciteitsnet. Denk daarom aan de volgende besparingstips:

 • Zet elektrische apparaten, lichten en verwarming uit als je weg gaat of naar bed gaat
 • Vervang spaar of gloeilampen door LED
 • Draai altijd een volle wasmachine
 • Douche niet te lang en zet ‘m niet aan voordat je er onder staat
 • Gebruik een wasrek ipv een wasdroger
 • Trek een warme trui aan of gebruik een warm dekentje als je het koud hebt. Zeker net zo knus.

7 tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen - Van Tilburg Groep (3)

5. Koop minder

Dit klinkt logisch. Koop minder spullen, zodat er minder geproduceerd hoeft te worden, er minder CO2 uitstoot is en je minder hoeft weg te gooien. Toch worden we in de stad al snel in de verleiding gebracht om spullen te kopen waar we (denken) niet zonder te kunnen. Als je toch spullen koopt of iets weg moet gooien denk dan aan het volgende:

 • Koop alleen producten met een fairtrade logo of ander duurzaamheidscertificaat
 • Probeer een product tweede hands te vinden bijvoorbeeld via marktplaats.nl
 • Koop spullen die lang mee gaan en geen producten voor eenmalig gebruik
 • Neem je eigen (duurzame) tas mee als je gaat winkelen
 • Doneer kleding als je deze niet meer draagt
 • Koop bij bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden.

7 tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen - Van Tilburg Groep (4)

6. Koop lokaal

Het is belangrijk om te kijken naar de manier waarop iets geproduceerd wordt, zodat je kunt kiezen voor producten die duurzaam geproduceerd worden. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de locatie waar je iets koopt. Tegenwoordig is het bijna normaal om iets te kopen uit China, terwijl deze producten ook lokaal geproduceerd worden. Je kunt begrijpen dat het een stuk beter voor het milieu is als je deze producten lokaal koopt en deze spullen niet over de wereld getransporteerd hoeven te worden. Een veelgebruikt argument is “maar de producten in China zijn zo goedkoop”. Dit zijn echter geen eerlijke prijzen. Vroeg of laat moet iemand de rekening betalen voor deze te goedkope producten. Kinderarbeid, uitbuiting, of milieuvervuiling. Deze kosten vindt je helaas niet terug in deze lage shopprijzen.

Iets gemakkelijker om op te letten is voedsel. Zijn er in Nederland geen aardbeien omdat dit het seizoen niet is? Koop dan geen aardbeien uit Spanje. Dit bespaart CO2 uitstoot, en bovendien zijn ze vaak minder lekker.

7. Recycling en hergebruik

In Nederland zijn we gelukkig goed in recyclen: 9% van alle materialen komt via recycling terug in de economie. Hiermee staan we bovenaan het rijtje van landen in Europa die het meest aan recycling doen! Met 9% zijn we er echter nog niet. Wil jij je steentje bijdragen en het recyling cijfer verhogen? Probeer hierop te letten:

 • Zorg dat je glas, gft, plastic en papier in de juiste afvalbak doet
 • Lever lege batterijen en accu’s in (dit kan vaak op de plaats waar je ze gekocht hebt, of bij zakelijk gebruik met een aanvraag op afroep bij Nicole).
 • Lever je (kleine) flessen met statiegeld in
 • Hergebruik glazen potjes als potjes om bijvoorbeeld noten in te bewaren of maak er kaarsen van!
 • Gebruik etensresten als compost
 • Lever oude kleding, textiel en schoenen in
 • Doneer goede spullen bij de kringloopwinkel

Vindt je de bovenstaande tips lastig om te volgen? Geen probleem. Focus niet op alle dingen tegelijk maar kies een of een paar dingen uit waarvan het goed voelt om ze te veranderen. Je zult zien dat kleine stapjes ook kunnen leiden tot grote veranderingen om de CO2 uitstoot te verminderen!

7 tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen - Van Tilburg Groep (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 6426

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.